тел.:067 465 73 98

Центр земельного права

Новини

Будівництво на ОСГ

є приватизована земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. як мені здійснювати на ній будівництво?

В принципі процедура стандартна як і для будь-якої забудови: отримання вихідних даних, проектування, повідомлення інспекції державного архітектурно-бюудівельного контролю про початок виконання будівельних робіт (або реєстрація відповідної декларації чи отримання дозволу в залежності від виду об'єкта будівництва), прийняття збудованого об'єкту в експлуатацію, реєстрація права власності на нього. Детально ця процедура врегульована розділом IV Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Проте будівництво на земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства має свої особливості.

В першу чергу звернімо увагу на обов'язок власника забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням (п. "а" ч.1 ст.91 Земельного кодексу України). Тому будувати на такій земельній ділянці можна лише те, що відповідає її цільовому призначення. Згідно зі статтею 1 Закону України "Про особисте селянське господарство" "Особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму". Отже і будувати на цій земельній ділянці можна лише об'єкти, призначені для виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

По-друге, згадаємо, що серед вихідних даних на проектування та будівництво є містобудівні умови та обмеження. Їх отримання фактично не можливе за відсутності детального плану території (далі - ДПТ) або плану зонування населеного пункта. Тому за відсутності названої містобудівної документації єдиний шлях законного будівництва - це фінансування розробки ДПТ (місцеві бюджети, як правило, не мають на це коштів). А це для приватного власника невиправдано дорого.

Також слід врахувати, що забудова сільськогосподарської землі зазвичай означає зміну складу угідь (найчастіше з ріллі на землі під господарськими дворами). Така зміна потребує розробки і затвердження проекту землустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (ст.52 Закону України "Про землеустрій"). А це також додаткові витрати.

Google+