тел.:067 465 73 98

Центр земельного права

Новини

Чия ділянка

Підкажіть будь ласка,як дізнатись чи вільна земельна ділянка,чи можливо її вилучення у власника якщо такий є?Тому що на цій ділянці вже років 10немає забудови,на неї зкидають сміття!

Формально дізнатися про наявність у земельної ділянки власника чи користувача просто - достатньо заглянути на публічну кадастрову карту. Але фактично на названій карті досі відображені далеко не всі земельні ділянки. Тому реально доводиться використовувати додаткові джерела інформації - звертатися до органів місцевого самоврядування, Держгеокадастру, землевпорядних організацій тощо. Стандартні процедури тут відсутні.

Якщо земельна ділянка зайнята (має власника чи землекористувача), але фактично не використовується (про що як раз і свідчить її засмічення), таку ділянку можна забрати у власника. Відповідно до статті 143 Земельного кодексу України(далі – ЗКУ) «Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі: 

а) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

б) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі...».

В даному випадку можна говорити про наявність порушень передбачених обома пунктами наведеної цитати. Стаття 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» наводить таке визначення «невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням – невикористання земельної ділянки... або фактичне використання земельної ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню». Отже в даному випадку невикористання земельної ділянки є порушенням її цільового призначення. Ну а забруднення ділянки тут взагалі очевидне.

Але перш ніж звертатися до суду з відповідним позовом, потрібно забезпечити належну фіксацію як порушень законодавства, так і факту їх неусунення. Відповідна процедура передбачена статтею 144 ЗКУ:

«1. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля складає протокол про порушення та видає особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля відповідно до закону накладає на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку про припинення правопорушення чи усунення його наслідків у 30-денний строк. 

2. У разі неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою».

Google+