тел.:067 465 73 98

Центр земельного права

Новини

Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
 
ПОСТАНОВА
 
від 24 червня 2015 р. N 457
 
Київ
 
Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру
 
Відповідно до частини четвертої статті 46 1 Закону України "Про нотаріат" та частини першої статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:
 
1. Затвердити Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, що додається.
 
2. Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472), зміни, що додаються.
 
3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.
 
 
 
Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК
 
Інд. 72
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2015 р. N 457
 
 
ПОРЯДОК
забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру
 
1. Цей Порядок визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру (далі - Кадастр) для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім посвідчення заповіту) та/або проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку.
 
2. Надання нотаріусам доступу до Кадастру здійснюється за допомогою програмного забезпечення Кадастру шляхом підключення до нього з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.
 
Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються адміністратором Кадастру (далі - адміністратор) на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.
 
Інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам безоплатно до моменту підключення шляхом проведення одноденних занять згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.
 
Додаткові інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.
 
Зазначені послуги, у тому числі додаткові, надаються на підставі відповідних договорів, що укладаються між головним територіальним управлінням юстиції, у трудових відносинах з яким перебуває державний нотаріус, та адміністратором.
 
3. Пошук відомостей про зареєстровану земельну ділянку у Кадастрі здійснюється за її кадастровим номером.
 
4. Нотаріус вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої в результаті доступу до Кадастру, відповідно до законодавства.
 
5. За видачу витягу з Кадастру про земельну ділянку справляється плата, крім установлених законом випадків, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2015 р., N 46, ст. 1472).
 
6. Головні територіальні управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у разі звільнення державного нотаріуса або припинення (зупинення) нотаріальної діяльності приватного нотаріуса не пізніше наступного дня письмово повідомляють про це Держгеокадастру. Відповідне повідомлення є підставою для припинення доступу нотаріуса до Кадастру.
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 червня 2015 р. N 457
 
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру
 
1. У пункті 188:
 
1) після слова "Порядку" доповнити словами " (крім нотаріусів)";
 
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
"Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання нотаріусам здійснюється його адміністратором за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.
 
Доступ нотаріусів до Державного земельного кадастру з метою отримання відомостей в електронній формі забезпечується після їх підключення до зазначеного Кадастру.
 
Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються адміністратором Державного земельного кадастру на платній основі згідно з договором між нотаріусом та адміністратором зазначеного Кадастру.".
 
2. Абзац перший пункту 189 після слова "Порядку" доповнити словами " (крім нотаріусів)".
Google+