тел.:067 465 73 98

Центр земельного права

Новини

Публічна інформація від Держгеокадастру

Міністерство регіонального розвитку; будівництва та житлово-комунального господарства України
Наказ
"Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та форм для подання таких запитів"
від 28.01.2016 N 13
 
Мінрегіон наказом від 28.01.2016 N 13 затвердив Порядок складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи.
 
Порядком визначено, що доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держгеокадастр та його територіальні органи, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації, в тому числі за запитами на отримання публічної інформації у формі відкритих даних.
 
Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону "Про доступ до публічної інформації" є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.
 
Запит на отримання публічної інформації подається Держгеокадастру та/або його територіальним органам в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону (на вибір запитувача).
 
Відповідь на запит надається запитувачу у спосіб, зазначений ним, не пізніше 5 робочих днів з дня реєстрації запиту.
 
Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня реєстрації запиту.
 
Строк розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може продовжуватися керівництвом Держгеокадастру або його територіального органу до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня реєстрації запиту. 
 
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 лютого 2016 р. за N 239/28369 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
Джерело - Всеукраїнська мережа ЛIГА:ЗАКОН
 
Google+